1 മേയ് 2017

17 ഒക്ടോബർ 2016

11 ഓഗസ്റ്റ് 2016

3 ജൂലൈ 2016

12 ജനുവരി 2015

29 ഡിസംബർ 2013

10 ഓഗസ്റ്റ് 2013

29 മാർച്ച് 2013

4 മാർച്ച് 2012

5 ജനുവരി 2012

11 നവംബർ 2011

4 ജൂൺ 2011

3 ഡിസംബർ 2010

5 ഒക്ടോബർ 2010

6 ജൂലൈ 2010

7 ജൂൺ 2010

6 സെപ്റ്റംബർ 2009

5 സെപ്റ്റംബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/truth" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്