നാൾവഴി

8 ഒക്ടോബർ 2021

1 മേയ് 2017

11 ഓഗസ്റ്റ് 2016

1 ഏപ്രിൽ 2016

21 ഓഗസ്റ്റ് 2015

31 ഡിസംബർ 2014

18 ജനുവരി 2014

11 ഓഗസ്റ്റ് 2013

27 മേയ് 2012

21 ഏപ്രിൽ 2012

11 നവംബർ 2011

29 ഏപ്രിൽ 2011

21 ജനുവരി 2011

4 ഒക്ടോബർ 2010

24 ഓഗസ്റ്റ് 2010

22 ഡിസംബർ 2009

1 നവംബർ 2009

5 സെപ്റ്റംബർ 2009

30 ഓഗസ്റ്റ് 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/turn" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്