1 മേയ് 2017

25 ഓഗസ്റ്റ് 2015

12 ജനുവരി 2015

29 ഡിസംബർ 2013

25 ജൂൺ 2013

18 സെപ്റ്റംബർ 2012

13 ജനുവരി 2012

21 ഡിസംബർ 2011

20 ജൂൺ 2011

31 ജനുവരി 2011

5 ഒക്ടോബർ 2010

24 ഒക്ടോബർ 2009

18 ഒക്ടോബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/typhoon" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്