1 മേയ് 2017

4 ജൂലൈ 2016

31 ഡിസംബർ 2015

27 ഒക്ടോബർ 2015

13 ജനുവരി 2015

19 ഡിസംബർ 2013

10 ഓഗസ്റ്റ് 2013

4 മേയ് 2013

18 ഏപ്രിൽ 2013

14 ഏപ്രിൽ 2012

5 ഏപ്രിൽ 2012

8 ഡിസംബർ 2011

6 ഒക്ടോബർ 2011

30 ഏപ്രിൽ 2011

1 സെപ്റ്റംബർ 2010

7 ജൂൺ 2010

11 ഏപ്രിൽ 2010

29 ജനുവരി 2010

1 സെപ്റ്റംബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/were" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്