20 ഏപ്രിൽ 2021

1 മേയ് 2017

8 സെപ്റ്റംബർ 2016

6 സെപ്റ്റംബർ 2015

2 ജൂലൈ 2015

7 ഏപ്രിൽ 2015

13 ജനുവരി 2015

21 ഡിസംബർ 2013

10 ഓഗസ്റ്റ് 2013

31 ജൂലൈ 2013

13 ഫെബ്രുവരി 2013

6 ജനുവരി 2013

7 ഓഗസ്റ്റ് 2012

26 മേയ് 2012

8 മേയ് 2012

30 ജനുവരി 2012

8 നവംബർ 2011

18 ജനുവരി 2011

4 നവംബർ 2010

3 സെപ്റ്റംബർ 2010

14 ഓഗസ്റ്റ് 2010

22 മേയ് 2010

19 ഡിസംബർ 2009

1 നവംബർ 2009

22 ഓഗസ്റ്റ് 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/what" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്