1 മേയ് 2017

17 ജനുവരി 2017

2 ഏപ്രിൽ 2016

31 ഡിസംബർ 2015

13 ജനുവരി 2015

10 ഓഗസ്റ്റ് 2013

1 ജനുവരി 2013

7 ഓഗസ്റ്റ് 2012

26 ജൂൺ 2012

16 ഏപ്രിൽ 2012

21 ഡിസംബർ 2011

8 നവംബർ 2011

30 ഏപ്രിൽ 2011

18 ഫെബ്രുവരി 2011

20 ജനുവരി 2011

16 ഡിസംബർ 2010

27 നവംബർ 2010

3 സെപ്റ്റംബർ 2010

3 ജൂലൈ 2010

30 മേയ് 2010

24 ഒക്ടോബർ 2009

18 ഒക്ടോബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/wire" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്