1 മേയ് 2017

9 ജനുവരി 2017

5 നവംബർ 2016

2 ഏപ്രിൽ 2016

18 മാർച്ച് 2015

14 ജനുവരി 2015

10 ഓഗസ്റ്റ് 2013

15 സെപ്റ്റംബർ 2012

6 നവംബർ 2011

30 ഏപ്രിൽ 2011

2 മാർച്ച് 2011

31 ഡിസംബർ 2010

11 സെപ്റ്റംബർ 2010

3 ജൂലൈ 2010

7 ജൂൺ 2010

22 ഫെബ്രുവരി 2010

1 ഡിസംബർ 2009

25 ഒക്ടോബർ 2009

18 ഒക്ടോബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/writing" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്