മലയാളംതിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

വീതിക്കുക

  1. വീതം വയ്ക്കുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=വീതിക്കുക&oldid=234877" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്