ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

മലയാളംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

ശിഷ്യൻ

  1. ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നയാൾ.

പര്യായങ്ങൾതിരുത്തുക


തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

Cleanup has been requested for this article. See Wiktionary:Requests for cleanup - (Add entry) or the talk page of this article for details. Reason: ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്‌
Once you have finished cleaning up this article, please remove this notice. You may also remove this notice if no reason has been given for placing it here.

  ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ശിഷ്യൻ&oldid=220008" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്