മലയാളംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

സൈന്യം

സമൂഹനാമംതിരുത്തുക

  1. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സേന

പര്യായങ്ങൾതിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=സൈന്യം&oldid=540279" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്