മലയാളംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

  1. സ്ഥാപിച്ചത്, സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സമയം, സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വസ്തു.
  2. ഒരു സംഘടനയോ പ്രസ്ഥാനമോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടം

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=സ്ഥാപനം&oldid=347109" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്