സംഖ്യതിരുത്തുക

Character 8 
Unicode nameഎട്ട് എന്ന സംഖ്യ
CodepointU+0038
7 ← Basic Latin→ 9
  1. എണ്ണസംഖ്യ എട്ട്
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=8&oldid=493884" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്