ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

മലയാളം തത്തുല്യപദം

  1. അനുഘടകങ്ങൾ

അ൪ത്ഥംതിരുത്തുക

  1. പ്രധാന വസ്‌തുവിന്റെ കൂടെയുള്ള അപ്രധാന വസ്‌തുക്കൾ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=accessories&oldid=542541" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്