ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ഇതര സ്പെല്ലിംഗുകൾതിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}} എന്ന പദത്തില്നിന്ന്; "cursed" എന്നതാണ് യഥാര്ത്ഥ അര്ത്ഥമെങ്കിലും, ഈ പദവും "worthy of a curse, execrable" പൊതുവേ പഴയ ഭാഷയാണെങ്കിലും, അവസാനത്തേത് ഷേക്സ്പിയറില്നിന്നായി അറിയപ്പെടുന്നു.

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

നാമവിശേഷണംതിരുത്തുക

accursed (ആപേക്ഷികം {{{1}}}, അത്യുത്തമം {{{2}}})

 1. (prenominal) വിരോധമുള്ള
  • ca. 1789, William Blake, "Tiriel",
   Accursed race of Tiriel. behold your father // Come forth & look on her that bore you. come you accursed sons.
  • 1819, Walter Scott, Ivanhoe, Chapter 35,
   Lo! they are charged with studying the accursed cabalistical secrets of the Jews, and the magic of the Paynim Saracens.
 2. (പ്രചാരലുപ്തമായത് or theology) Doomed to destruction or misery; cursed; anathematized.

പര്യായപദങ്ങൾതിരുത്തുക

ഇതിൽനിന്നുദ്ഭവിച്ച പദങ്ങൾതിരുത്തുക

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

accursed

 1. accurse എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=accursed&oldid=494702" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്