ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

  1. കുറിപ്പു പുസ്തകം
  2. വെള്ളേട്ടുപുസ്തകം
  3. പുതിയ ഛായാപടങ്ങൾ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=album&oldid=495460" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്