ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

  1. മരിക്കുക

നാമംതിരുത്തുക

 
A pair of dice from a game.
  1. അച്ച്, കമ്മട്ടം
  2. കളിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഇരട്ട ചതുരക്കട്ടകളിൽ ഒന്ന്
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=die&oldid=504124" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്