ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

  1. lie എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലരൂപം
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=lay&oldid=515304" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്