ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

  • മുമ്പേനിശ്ചയിക്കുക
  • ആരംഭത്തിൽ വയ്ക്കുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=prefix&oldid=542262" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്