ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

  1. state എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം.

ക്രിയതിരുത്തുക

  1. സ്ഥാപിക്കുന്നു
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=states&oldid=531448" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്