ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ
That എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ en

Ænglisc þæt (neuter relative pronoun, definite article).

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

സം‌യോജികതിരുത്തുക

that

 1. നാമ വാക്യശകലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്
  He told me that the book is a good read.
 2. ഒരു ഉപവാക്യത്തെ ഉദ്ദേശസൂചകമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്
  He must die that others might live.

This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}.

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

താഴെക്കാണുന്ന വിവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയശേഷം, അക്കങ്ങളെന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി, മുകളിൽ യോജ്യമായ പട്ടികയിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. അക്കങ്ങൾ പൊതുവേ നിർവചനങ്ങളിലുള്ളവയുമായി ചേരണമെന്നില്ല. കൂടുതൽ സഹായത്തിന് Help:How to check translations എന്ന സഹായം താൾ കാണുക.


Determinerതിരുത്തുക

that (ബഹുവചനം those)

 1. അത്
  That book is a good read.
  That battle was in 1450.

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

പ്രതിസംജ്ഞതിരുത്തുക

that demonstrative (plural those)

 1. (demonstrative) ആ (സാധനം, കാര്യം)
  That was an interesting example.

വിപരീതപദങ്ങൾതിരുത്തുക

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

പ്രതിസംജ്ഞതിരുത്തുക

that relative

 1. (relative) ഏത്.
  I like the song that you wrote.

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

ക്രിയാവിശേഷണംതിരുത്തുക

that (താരതമ്യം സാധ്യമല്ല)

 1. ഇത്ര അളവിൽ
  I remember when you were that high.
 2. (dialectal in positive, standard in negative constructions) വളരെ, ഏറെ
  Ooh, I was that angry I nearly bashed her one.
  I did the run last year, and it wasn't that difficult.
 3. (ഭാഷാഭേദപരമായി) തീർച്ചയായും
  The water is so cold!
  That it is.

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=that&oldid=533998" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്