ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

റ്റർക്കിഷ്തിരുത്തുക

  1. വിജയം
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=zafer&oldid=538885" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്