റഷ്യൻതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

ഞാൻ. ഉത്തമപുരുഷൻ ഏകവചനരുപം

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=я&oldid=538950" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്