പ്രിയ,പ്രേഷ്ഠപന,അധികംപ്രീയമുള്ളത്.

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=വിക്കിനിഘണ്ടു:വിവരണം&oldid=542518" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്