തമിഴ് തിരുത്തുക

നാമം തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം: കിഴമൈ

  1. ആഴ്ച
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=கிழமை&oldid=539245" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്