തമിഴ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം: താറ്പരിയം

  1. താത്പര്യം
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=தாற்பரியம்&oldid=539287" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്