മലയാളംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

അംഗരക്ഷകൻ

പദോൽപ്പത്തി: (സംസ്കൃതം) അംഗ+രക്ഷക
  1. ശരീരത്തെ കാക്കുന്നവൻ

ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ബോഡിഗാഡ് Bodyguard
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=അംഗരക്ഷകൻ&oldid=284682" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്