മലയാളം തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

നാമം തിരുത്തുക

അതിസാരം

പദോൽപ്പത്തി: (സംസ്കൃതം) അതി+സാര
  1. ഒരു രോഗം, വയറിളക്കം, വിരേചനം, വയറുകടി
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=അതിസാരം&oldid=550208" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്