ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

അധ്വാനം

പദോൽപ്പത്തി: (സംസ്കൃതം) +ധ്വാന <ധ്വന്
  1. ശബ്ദമില്ലായ്മ

അധ്വാനം

പദോൽപ്പത്തി: (സംസ്കൃതം) അധ്വാന <അധ്വൻ
  1. പ്രയത്നം, കഷ്ടപ്പാട്, ബുദ്ധിമുട്ട്
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=അധ്വാനം&oldid=549284" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്