മലയാളം തിരുത്തുക

മുൻ‌വിനെയെച്ചം തിരുത്തുക

മുൻ‌വിനെയെച്ചം

പദോൽപ്പത്തി: അനുസരിക്കുക
  1. ആദരിച്ച്, അംഗീകരിച്ച്, ആശ്രയിച്ച്, അപേക്ഷിച്ച്
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=അനുസരിച്ച്&oldid=288400" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്