ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

അന്യൻ

പദോൽപ്പത്തി: (സംസ്കൃതം)
  1. മറ്റൊരുവൻ, തന്നിൽനിന്നു ഭിന്നനായവൻ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=അന്യൻ&oldid=551038" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്