അഴിമുഖം

പദോൽപ്പത്തി: (മലയാളം) അഴി+(സംസ്കൃതം) മുഖ
  1. അഴി;
  2. തുറമുഖമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അഴി, കടത്ത്
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=അഴിമുഖം&oldid=291210" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്