മലയാളംതിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

ആഗ്രഹിക്കുക

പദോൽപ്പത്തി: (സംസ്കൃതം) +ഗ്രഹ്

മോഹിക്കുക, ഇച്ഛിക്കുക,

  1. കിട്ടണമെന്നു മനസ്സുവയ്ക്കുക, കാംക്ഷിക്കുക

തർജ്ജമതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്-wants, സംസ്കൃതം- इच्छति, स्पृहयति काम्क्षति

നാമംതിരുത്തുക

ആഗ്രഹിക്കുക ഇച്ഛാ, മോഹം ആഗ്രഹം

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ആഗ്രഹിക്കുക&oldid=293652" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്