മലയാളംതിരുത്തുക

  1. ഉടുക്കുന്ന വസ്ത്രം, ഉടുമുണ്ട്.
  2. . ഉടയാട അലക്കു വിരുത്തി = അലക്കുകാർക്കു കരമൊഴിവായി
  3. . ഭൂമി അനുഭവത്തിനു]] വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത്
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഉടയാട&oldid=492642" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്