മലയാളം തിരുത്തുക

ക്രിയ തിരുത്തുക

ഉത്പാദിപ്പിക്കുക

പദോൽപ്പത്തി: <(സംസ്കൃതം) ഉത്+പാദ് (പ്രയോ.)
  1. ജനിപ്പിക്കുക, ഉണ്ടാക്കുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഉത്പാദിപ്പിക്കുക&oldid=297850" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്