1. ഉദാഹരണം എന്ന പദത്തിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്ത്
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഉദാ&oldid=546658" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്