മലയാളംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

ഏധസ്സു്

  1. വിറക് ഏധം
  2. സൗഖ്യം, ഐശ്വര്യം

പദോല്പത്തിതിരുത്തുക

ഏധ =വർദ്ധന , സമൃദ്ധി അഗ്നി ഇതുകൊണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഏധസ്സു്&oldid=218625" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്