മലയാളം തിരുത്തുക

നാമ വിശേഷണം

നിഷ്പ്ത്തി തിരുത്തുക

ഒരു + തരം=ഒരുതരം

ഒരിനം കാണുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഒരുതരം&oldid=160538" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്