കുറയുക () (അകർമ്മകക്രിയ)

  1. ചെറുതാകുക
    വിപരീതപദം: കൂടുക
  2. ചുരുങ്ങുക
  3. വില ഇടിയുക

തർജ്ജമകൾ

തിരുത്തുക
  • ഇംഗ്ലീഷ്: (അകർമ്മകക്രിയ) to reduce, to decrease
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=കുറയുക&oldid=547815" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്