മലയാളം തിരുത്തുക

ക്രിയ തിരുത്തുക

ഗുണിക്കുക

പദോൽപ്പത്തി: (സംസ്കൃതം)<ഗുണ
  1. സംഖ്യകളെ തമ്മിൽ പെരുക്കുക;
  2. കണക്കാക്കുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഗുണിക്കുക&oldid=320208" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്