ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

ചെയ്യൽ

പദോൽപ്പത്തി: ചെയ്യുക
  1. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ചെയ്യൽ&oldid=553309" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്