മലയാളം തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

ക്രിയ തിരുത്തുക

ചെലവാക്കുക ()

  1. ചെലവഴിക്കുക

തർജ്ജമകൾ തിരുത്തുക

  • ഇംഗ്ലീഷ്: to spend
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ചെലവാക്കുക&oldid=551751" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്