തള്ളിക്കളയൽ

നിരാകരിക്കൽ ഒഴിവാക്കൽ തെറ്റെന്നു കരുതി ഒഴിവാക്കൽ- തർജ്ജമ ഇംഗ്ലീഷ്-

| width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top align=left width=48%|

|}

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=തള്ളിക്കളയൽ&oldid=539909" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്