തിരോഭവിക്കുക

  1. മറയുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=തിരോഭവിക്കുക&oldid=179716" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്