മലയാളം തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

നാമം തിരുത്തുക

തുല്യത

പദോൽപ്പത്തി: (സംസ്കൃതം)
  1. തുല്യമായ അവസ്ഥ, സമത്വം
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=തുല്യത&oldid=553466" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്