മലയാളം തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

തർജ്ജമകൾ തിരുത്തുക

  • ഇംഗ്ലീഷ്: Body
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ദേഹം&oldid=550240" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്