മലയാളം തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

നാമം തിരുത്തുക

നിലം

  1. വയൽ
  2. സ്ഥലം അഥവാ ഭൂമി എന്ന അർഥത്തിൽ

ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=നിലം&oldid=553654" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്