ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

നിലം

  1. വയൽ
  2. സ്ഥലം അഥവാ ഭൂമി എന്ന അർഥത്തിൽ

ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=നിലം&oldid=553654" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്