പിടിച്ചുപറി

  1. അപഹരിക്കൽ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=പിടിച്ചുപറി&oldid=244417" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്