പ്രതിബിംബം

  1. ഛായ;
  2. നിഴൽ;
  3. പ്രതിമ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=പ്രതിബിംബം&oldid=249143" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്