മണ്ണത്തൂർ വിത്സൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വയം പൊങ്ങി

മലയാളംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

  1. ഭോഷൻ, ബുദ്ധികുറഞ്ഞവൻ

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

  • ഇംഗ്ലീഷ്: fool
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=മണ്ടൻ&oldid=546105" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്