സമൂഹത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചും മറ്റുള്ളവരോട് വിനയത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും പെരുമാറുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾ.

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=മര്യാദയുള്ള&oldid=545298" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്